Giường ngủ nhập khẩu. Kích thước 1m8x2m

13.000.000